top

 

 

מעקה הר הזיתים | מספר קטלוגי : 4034

pdf print dwg print


dk

גדר לבתי ספר, גני ילדים
מק"ט : 1001-1013 - לחץ כאן

גדר למעונות יום

מק"ט : 1010-1017- לחץ כאן

שערים
מק"ט : 2001-2014- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה לגני ילדים
מק"ט : 3001-3102- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה למעונות יום

מק"ט : 3103-3109- לחץ כאן

מעקות הפרדה לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4001-4022- לחץ כאן
מעקות לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4023-4037- לחץ כאן
מעקות לבתים פרטיים
מק"ט : 5001-5110- לחץ כאן
מעקות בטיחות בשטחים ציבוריים
מק"ט : 6001-6013- לחץ כאן
מגרשי ספורט
מק"ט : 7001-7011- לחץ כאן
גדר היקפית
מק"ט : 8001-8023- לחץ כאן

דרך בר יהודה, תל חנן ( נשר ) | מען למשלוח דואר : ת.ד 437, מיקוד 36603, נשר | טלפון : 972-4-8211165 | פקס: 972-4-8211789