top

 

 

k6t

מעקה ק.אונו א
מספר קטלוגי :4001


מעקה ק.אונו ב
מספר קטלוגי :4002


מעקה הולכה קריית ים
מספר קטלוגי :4005


מעקה הולכה חיפה
מספר קטלוגי :4006


מעקה הולכת דגם עכו
מספר קטלוגי :4007


מעקה זיכרון יעקב
מספר קטלוגי :4008


מעקה תוחם חלקה
מספר קטלוגי :4009


מעקה חיפה - תל אביב
מספר קטלוגי :4010


מעקה מעיין חרוד א
מספר קטלוגי :4011


מעקה מעיין חרוד ב
מספר קטלוגי :4012


מעקה מוצקין
מספר קטלוגי :4013


מעקה כוחות הביטחון
מספר קטלוגי :4014


מעקה הולנדי הפרדה לגן ציבורי
מספר קטלוגי :4015


dk

גדר לבתי ספר, גני ילדים
מק"ט : 1001-1013 - לחץ כאן

גדר למעונות יום

מק"ט : 1010-1017- לחץ כאן

שערים
מק"ט : 2001-2014- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה לגני ילדים
מק"ט : 3001-3102- לחץ כאן
פשפשים ודלתות הפרדה למעונות יום

מק"ט : 3103-3109- לחץ כאן

מעקות הפרדה לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4001-4022- לחץ כאן
מעקות לשטחים ציבוריים
מק"ט : 4023-4037- לחץ כאן
מעקות לבתים פרטיים
מק"ט : 5001-5110- לחץ כאן
מעקות בטיחות בשטחים ציבוריים
מק"ט : 6001-6013- לחץ כאן
מגרשי ספורט
מק"ט : 7001-7011- לחץ כאן
גדר היקפית
מק"ט : 8001-8023- לחץ כאן

דרך בר יהודה, תל חנן ( נשר ) | מען למשלוח דואר : ת.ד 437, מיקוד 36603, נשר | טלפון : 972-4-8211165 | פקס: 972-4-8211789