top

 

 

 

קישורים

האתרים הללו יספקו לכם מידע נוסף הנדרש לצורך עבודתכם.
גלשיה נעימה.


מקור הפלדה :

1. פקר פלדות

ציפויי פלדה :
1. פקר גלוון

2. צינורות המזרח התיכון גילוון (1994) בע"מ

צבע :
1. אפוקול
2. RAL - קטלוג גוונים

מוסדות והתאחדויות :
1. מכון התקנים
2. התאחדות התעשיינים
3. מכון היצוא הישראלי
4. האיגוד הישראלי של אדריכלי נוף
5. התאחדות הקבלנים

dk

דרך בר יהודה, תל חנן ( נשר ) | מען למשלוח דואר : ת.ד 437, מיקוד 36603, נשר | טלפון : 972-4-8211165 | פקס: 972-4-8211789